Το FURNICERT

είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που διδάσκει στους ανθρώπους επαγγελματικές γλώσσες για τον τομέα των επίπλων μέσω ενός εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης και την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων αναφορικά με τα έπιπλα στα αγγλικά.

Γιατί το FURNICERT?

0

των επιχειρήσεων απαιτούν καλές γλωσσικές δεξιότητες από τους υποψηφίους για διευθυντικές θέσεις.

0

των επιχειρήσεων είναι δυνατό να προσλάβουν σε ανώτερη θέση χωρίς γνώση ξένης γλώσσας.

0

των ερωτηθέντων επιχειρηματιών παρατηρούν σημαντική έλλειψη γνώσεων ξένων γλωσσών μεταξύ των δεξιοτήτων των υποψηφίων

0

των επιχειρήσεων απαιτούν καλές γλωσσικές δεξιότητες από τους υποψηφίους για εξειδικευμένες θέσεις

Αποτελέσματα προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτυχθούν τέσσερα αποτελέσματα, όπως ένα μάθημα εκμάθησης αγγλικών με συγκεκριμένο λεξιλόγιο για τον τομέα των επίπλων ισοδύναμο με το επίπεδο Β1/Β2, η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας εκμάθησης με παιχνιδοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, μία επίσημη πιστοποίηση ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να μπορούν να επιδείξουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν καθώς και η διοργάνωση εργαστηρίων για να βοηθήσουν τους καθηγητές γλωσσών και τους συνεργάτες να είναι πιο δημιουργικοί και καινοτόμοι.

Μάθημα Γλώσσας για τον κλάδο επίπλων

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Επίσημη πιστοποίηση

Δημιουργικά εργαστήρια

WΤι θα προσφέρουμε;

 • Αναγνωρισμένη από την ΕΕ πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. • Ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες.
 • Αυξημένες γλωσσικές δεξιότητες στη βιομηχανία επίπλων.
 • Οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό.
 • Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία επίπλων θα κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ξένων πελατών.
 • Οι χρήστες θα μάθουν νέους τρόπους προσέγγισης της εκμάθησης γλωσσών. • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διαδικτυακά εργαλεία και δημιουργικές τεχνικές.
 • Αυξημένες ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης.
 • Πρόσβαση σε εργαλεία και υλικά ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Μια κερδισμένη ευκαιρία ανταγωνισμού στην αγορά.

Οφέλη για τους καθηγητές γλωσσών:

 • Νέα προσέγγιση στην επαγγελματική εκμάθηση γλωσσών.
 • Πιο δημιουργική προσέγγιση στη διδασκαλία της επαγγελματικής γλώσσας.
 • Ένα πρόσθετο εργαλείο επεξεργασίας του οργανωτικού κλίματος, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Έκθεση σε νέες μεθοδολογίες στην επαγγελματική εκμάθηση γλωσσών και στο CLIL και στην πιστοποίηση της γλώσσας.
 • Αυξημένο κίνητρο για εργασία.
 • Ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και ιδεών.
 • Ευκαιρίες για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ άλλων καθηγητών γλωσσών και εταιρειών επίπλων.
 • Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και το υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Συνεργασία

Το FURNICERT περιλαμβάνει πέντε οργανώσεις από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία..

Certification framework is under development

Certification framework is under development

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας