Τεκμηρίωση

Μια επισκόπηση των αναφορών, των παραδοτέων και άλλου υλικού διάδοσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Αποτελέσματα

FURNICERT Curriculum
1st Newsletter
Flyer_EN
Flyer_ES
Flyer_PL
Flyer_GR
2nd Newsletter
3rd Newsletter
4th Newsletter

Προβεβλημένες δημοσιεύσεις

FURNICERT Curriculum
FURNICERT – Wacht its first video!
What can I learn?
Language Course and Certification for the Furniture Industry

Language Course and Certification for the Furniture Industry

FURNICERT certifies your furniture and English skills

FURNICERT certifies your furniture and English skills

Project Result 4 in a nutshell: innovating language learning for the furniture sector

Project Result 4 in a nutshell: innovating language learning for the furniture sector

Upgrade your English for the furniture industry with Furnicert!

Upgrade your English for the furniture industry with Furnicert!

Certification framework is under development

Certification framework is under development

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας