Τεκμηρίωση

Μια επισκόπηση των αναφορών, των παραδοτέων και άλλου υλικού διάδοσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Αποτελέσματα

The European Commission Plan
The European Commission Plan

Προβεβλημένες δημοσιεύσεις

The European Commission Plan
Certification framework is under development

Certification framework is under development

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας