Τεκμηρίωση

Μια επισκόπηση των αναφορών, των παραδοτέων και άλλου υλικού διάδοσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Αποτελέσματα

The European Commission Plan
The European Commission Plan

Προβεβλημένες δημοσιεύσεις

The European Commission Plan
FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

CLIL in the Furniture sector 

CLIL in the Furniture sector 

A common European Framework of Reference for Languages for VET

A common European Framework of Reference for Languages for VET

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Why Should I Learn English?

Why Should I Learn English?

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας