O projekcie

Celem projektu jest nauczenie języka angielskiego profesjonalistów z branży meblarskiej (menedżerów i pracowników). Rezultaty projektu zostaną zebrane na dostosowanej do potrzeb platformie e-learningowej wspierającej naukę.

„Czym jest projekt w ramach programu Erasmus+?

Erasmus+ to unijny program wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie.

Jego szacowany budżet wynosi 26,2 mld euro. To prawie dwukrotnie więcej środków w porównaniu z poprzednim programem (2014-2020).
Program 2021-2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, zielone i cyfrowe przemiany oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Wspiera priorytety i działania określone w Europejskim Obszarze Edukacyjnym, planie działania na rzecz edukacji cyfrowej i europejskim programie na rzecz umiejętności. Program wspiera również Europejski Filar Praw Społecznych, wdraża unijną strategię na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 oraz rozwija europejski wymiar w sporcie.”

Karta projektu

Tytuł: FURNICERT – Certyfikacja w zakresie języka obcego dla przemyslu meblarskiego

Data rozpoczęcia: 01-05-2022 r.
Data zakończenia: 01-08-2024 r.
Kraje uczestniczące: 4
Numer referencyjny projektu: 2021-2-PL01-KA220-VET-000050140
Dotacja UE: 171 690 EUR

Możliwości

Erasmus+ oferuje możliwości mobilności i współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem), edukacji dorosłych, młodzieży i sportu.FURNICERT został dofinansowany w ramach akcji kluczowej 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt podniesie poziom kluczowych kompetencji, umiejętności i nauczania języków, a także będzie promował różnorodność językową UE. FURNICERT przyczyni się do podniesienia kompetencji istotnych dla danego rynku pracy oraz zwiększy możliwości kształcenia i mobilności pracowników. Ponadto rozwój i koncepcja projektu uwzględniają ekologiczne praktyki we wszystkich działaniach projektowych i na wszystkich etapach.

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

CLIL in the Furniture sector 

CLIL in the Furniture sector 

A common European Framework of Reference for Languages for VET

A common European Framework of Reference for Languages for VET

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Why Should I Learn English?

Why Should I Learn English?

Zapisz się do naszego newslettera