O projekcie

Celem projektu jest nauczenie języka angielskiego profesjonalistów z branży meblarskiej (menedżerów i pracowników). Rezultaty projektu zostaną zebrane na dostosowanej do potrzeb platformie e-learningowej wspierającej naukę.

„Czym jest projekt w ramach programu Erasmus+?

Erasmus+ to unijny program wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie.

Jego szacowany budżet wynosi 26,2 mld euro. To prawie dwukrotnie więcej środków w porównaniu z poprzednim programem (2014-2020).
Program 2021-2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, zielone i cyfrowe przemiany oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Wspiera priorytety i działania określone w Europejskim Obszarze Edukacyjnym, planie działania na rzecz edukacji cyfrowej i europejskim programie na rzecz umiejętności. Program wspiera również Europejski Filar Praw Społecznych, wdraża unijną strategię na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 oraz rozwija europejski wymiar w sporcie.”

Karta projektu

Tytuł: FURNICERT – Certyfikacja w zakresie języka obcego dla przemyslu meblarskiego

Data rozpoczęcia: 01-05-2022 r.
Data zakończenia: 01-08-2024 r.
Kraje uczestniczące: 4
Numer referencyjny projektu: 2021-2-PL01-KA220-VET-000050140
Dotacja UE: 171 690 EUR

Możliwości

Erasmus+ oferuje możliwości mobilności i współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem), edukacji dorosłych, młodzieży i sportu.FURNICERT został dofinansowany w ramach akcji kluczowej 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt podniesie poziom kluczowych kompetencji, umiejętności i nauczania języków, a także będzie promował różnorodność językową UE. FURNICERT przyczyni się do podniesienia kompetencji istotnych dla danego rynku pracy oraz zwiększy możliwości kształcenia i mobilności pracowników. Ponadto rozwój i koncepcja projektu uwzględniają ekologiczne praktyki we wszystkich działaniach projektowych i na wszystkich etapach.

Certification framework is under development

Certification framework is under development

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Zapisz się do naszego newslettera