Rezultaty projektu

W ramach FURNICERT opracowane zostaną cztery rezultaty projektu:

„Kurs językowy z zakresu meblarstwa

Celem wyjścia jest opracowanie kursu językowego B1/B2 w języku angielskim o treściach związanych z meblami w oparciu o metodologię CLIL i z wykorzystaniem wiedzy branżowej.

Poziom ten umożliwia osobie komunikację w środowisku biznesowym bez poważniejszych błędów.”

„Platforma E-learningowa

Celem tego rezultatu jest stworzenie platformy E-learningowej FURNITURE dostosowanej do potrzeb projektu, która będzie wspierać cyfrowe i zdalne nauczanie i uczenie się. Platforma E-learningowa będzie zawierała kurs online i będzie wyposażona w elementy grywalizacji w celu zwiększenia zaangażowania uczących się.”

„Oficjalna certyfikacja

Ten rezultat projektu związany jest z oficjalną certyfikacją pracowników sektora meblarskiego prowadzoną przez UNICERT S.A., – akredytowaną jednostkę certyfikującą. W ramach tego rezultatu projektu UNICERT S.A. opracuje ramy certyfikacji, które nakreślają zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności pracowników sektora meblarskiego, którzy będą uczestniczyć w projekcie i opracują proces certyfikacji.”

Warsztaty kreatywne

Każdy partner przeprowadzi dwa warsztaty: jeden dla nauczycieli (5-7 nauczycieli w kraju każdego partnera) i drugi dla pracowników sektora meblarskiego (na temat języka).

Certification framework is under development

Certification framework is under development

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Zapisz się do naszego newslettera