Rezultaty projektu

W ramach FURNICERT opracowane zostaną cztery rezultaty projektu:

„Kurs językowy z zakresu meblarstwa

Celem wyjścia jest opracowanie kursu językowego B1/B2 w języku angielskim o treściach związanych z meblami w oparciu o metodologię CLIL i z wykorzystaniem wiedzy branżowej.

Poziom ten umożliwia osobie komunikację w środowisku biznesowym bez poważniejszych błędów.”

„Platforma E-learningowa

Celem tego rezultatu jest stworzenie platformy E-learningowej FURNITURE dostosowanej do potrzeb projektu, która będzie wspierać cyfrowe i zdalne nauczanie i uczenie się. Platforma E-learningowa będzie zawierała kurs online i będzie wyposażona w elementy grywalizacji w celu zwiększenia zaangażowania uczących się.”

„Oficjalna certyfikacja

Ten rezultat projektu związany jest z oficjalną certyfikacją pracowników sektora meblarskiego prowadzoną przez UNICERT S.A., – akredytowaną jednostkę certyfikującą. W ramach tego rezultatu projektu UNICERT S.A. opracuje ramy certyfikacji, które nakreślają zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności pracowników sektora meblarskiego, którzy będą uczestniczyć w projekcie i opracują proces certyfikacji.”

Warsztaty kreatywne

Każdy partner przeprowadzi dwa warsztaty: jeden dla nauczycieli (5-7 nauczycieli w kraju każdego partnera) i drugi dla pracowników sektora meblarskiego (na temat języka).

CETEM promotes innovation and language learning in the furniture sector

CETEM promotes innovation and language learning in the furniture sector

Language Course and Certification for the Furniture Industry

Language Course and Certification for the Furniture Industry

FURNICERT certifies your furniture and English skills

FURNICERT certifies your furniture and English skills

Project Result 4 in a nutshell: innovating language learning for the furniture sector

Project Result 4 in a nutshell: innovating language learning for the furniture sector

Upgrade your English for the furniture industry with Furnicert!

Upgrade your English for the furniture industry with Furnicert!

Certification framework is under development

Certification framework is under development

Zapisz się do naszego newslettera