Rezultaty projektu

W ramach FURNICERT opracowane zostaną cztery rezultaty projektu:

„Kurs językowy z zakresu meblarstwa

Celem wyjścia jest opracowanie kursu językowego B1/B2 w języku angielskim o treściach związanych z meblami w oparciu o metodologię CLIL i z wykorzystaniem wiedzy branżowej.

Poziom ten umożliwia osobie komunikację w środowisku biznesowym bez poważniejszych błędów.”

„Platforma E-learningowa

Celem tego rezultatu jest stworzenie platformy E-learningowej FURNITURE dostosowanej do potrzeb projektu, która będzie wspierać cyfrowe i zdalne nauczanie i uczenie się. Platforma E-learningowa będzie zawierała kurs online i będzie wyposażona w elementy grywalizacji w celu zwiększenia zaangażowania uczących się.”

„Oficjalna certyfikacja

Ten rezultat projektu związany jest z oficjalną certyfikacją pracowników sektora meblarskiego prowadzoną przez UNICERT S.A., – akredytowaną jednostkę certyfikującą. W ramach tego rezultatu projektu UNICERT S.A. opracuje ramy certyfikacji, które nakreślają zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności pracowników sektora meblarskiego, którzy będą uczestniczyć w projekcie i opracują proces certyfikacji.”

Warsztaty kreatywne

Każdy partner przeprowadzi dwa warsztaty: jeden dla nauczycieli (5-7 nauczycieli w kraju każdego partnera) i drugi dla pracowników sektora meblarskiego (na temat języka).

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

CLIL in the Furniture sector 

CLIL in the Furniture sector 

A common European Framework of Reference for Languages for VET

A common European Framework of Reference for Languages for VET

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Why Should I Learn English?

Why Should I Learn English?

Zapisz się do naszego newslettera