Αποτελέσματα Έργου

Στο πλαίσιο του FURNICERT, θα αναπτυχθούν τέσσερα αποτελέσματα

Μάθημα Γλώσσας για τον κλάδο επίπλων

Ο στόχος του αποτελέσματος είναι η ανάπτυξη ενός μαθήματος γλώσσας B1/B2 στα αγγλικά με περιεχόμενο σχετικά με τον κλάδο των επίπλων βασισμένο στη μεθοδολογία CLIL χρησιμοποιώντας τη γνώση του κλάδου. Αυτό το επίπεδο επιτρέπει σε ένα άτομο να επικοινωνεί σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα χωρίς σοβαρές διακοπές

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας e-learning FURNITURE ειδικά σχεδιασμένη για το πρόγραμμα ώστε να υποστηρίξει την ψηφιακή και εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα παρέχει ένα διαδικτυακό μάθημα και θα είναι εξοπλισμένη με παιχνιδοποιημένα στοιχεία για να αυξήσει τη δέσμευση των μαθητών.

Επίσημη πιστοποίηση

Αυτό το αποτέλεσμα του προγράμματος συνδέεται με την επίσημη πιστοποίηση εργαζομένων στον τομέα των επίπλων με επικεφαλής την UNICERT Α.Ε., – έναν διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. Στο αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος, η UNICERT Α.Ε. θα αναπτύξει ένα πλαίσιο πιστοποίησης που θα περιγράφει τις αποκτηθείσες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων στον τομέα των επίπλων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα αναπτύξει τη διαδικασία πιστοποίησης

Δημιουργικά εργαστήρια

Θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια από κάθε εταίρο: ένα για δασκάλους (5-7 δάσκαλοι σε κάθε χώρα εταίρο) και ένα άλλο για το προσωπικό του τομέα επίπλων (στη γλώσσα του).

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

CLIL in the Furniture sector 

CLIL in the Furniture sector 

A common European Framework of Reference for Languages for VET

A common European Framework of Reference for Languages for VET

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Why Should I Learn English?

Why Should I Learn English?

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας