Αποτελέσματα Έργου

Στο πλαίσιο του FURNICERT, θα αναπτυχθούν τέσσερα αποτελέσματα

Μάθημα Γλώσσας για τον κλάδο επίπλων

Ο στόχος του αποτελέσματος είναι η ανάπτυξη ενός μαθήματος γλώσσας B1/B2 στα αγγλικά με περιεχόμενο σχετικά με τον κλάδο των επίπλων βασισμένο στη μεθοδολογία CLIL χρησιμοποιώντας τη γνώση του κλάδου. Αυτό το επίπεδο επιτρέπει σε ένα άτομο να επικοινωνεί σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα χωρίς σοβαρές διακοπές

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας e-learning FURNITURE ειδικά σχεδιασμένη για το πρόγραμμα ώστε να υποστηρίξει την ψηφιακή και εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα παρέχει ένα διαδικτυακό μάθημα και θα είναι εξοπλισμένη με παιχνιδοποιημένα στοιχεία για να αυξήσει τη δέσμευση των μαθητών.

Επίσημη πιστοποίηση

Αυτό το αποτέλεσμα του προγράμματος συνδέεται με την επίσημη πιστοποίηση εργαζομένων στον τομέα των επίπλων με επικεφαλής την UNICERT Α.Ε., – έναν διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. Στο αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος, η UNICERT Α.Ε. θα αναπτύξει ένα πλαίσιο πιστοποίησης που θα περιγράφει τις αποκτηθείσες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων στον τομέα των επίπλων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα αναπτύξει τη διαδικασία πιστοποίησης

Δημιουργικά εργαστήρια

Θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια από κάθε εταίρο: ένα για δασκάλους (5-7 δάσκαλοι σε κάθε χώρα εταίρο) και ένα άλλο για το προσωπικό του τομέα επίπλων (στη γλώσσα του).

Certification framework is under development

Certification framework is under development

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

PR4: Creative Workshop on Digital and Inclusive Furniture Language Learning – Enhancing Creative Abilities in Education

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

How animation is transforming this Furniture Sector Language Course: Discover the exciting world of furniture with Professor Fornicertus and Mr. & Mrs. Wood!

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας