Γιατί το FURNICERT?

Αυτή η πρωτοβουλία του Erasmus+ θα συμβάλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην επανειδίκευση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων στον τομέα των επίπλων (όπως επίσης και των καθηγητών γλωσσών), αυξάνοντας τις ευκαιρίες μάθησης και την εργασιακή κινητικότητα.

Οι εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα μεταξύ των πελατών τους, των καθηγητών γλωσσών, των μαθητών και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και μεταξύ του προσωπικού τους (200 ερωτηθέντες). Μέθοδοι έρευνας: έρευνα τεκμηρίωσης, ομάδες εστίασης και

συνεντεύξεις σε βάθος· μία επισκόπηση της κατάστασης των εταιρειών επίπλων όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες· τη σχεδιαστική λογική· την εκμάθηση γλώσσας και τις ψηφιακές μαθησιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών.

0

των επιχειρήσεων απαιτούν καλές γλωσσικές δεξιότητες από τους υποψηφίους για διευθυντικές θέσεις

0

των επιχειρήσεων είναι δυνατό να προσλάβουν σε ανώτερη θέση χωρίς γνώση ξένης γλώσσας

0

των ερωτηθέντων επιχειρηματιών παρατηρούν σημαντική έλλειψη γνώσεων ξένων γλωσσών μεταξύ των δεξιοτήτων των υποψηφίων

0

των επιχειρήσεων απαιτούν καλές γλωσσικές δεξιότητες από τους υποψηφίους για εξειδικευμένες θέσεις

Οφέλη για τους εργαζόμενους

 • Αναγνωρισμένη από την ΕΕ πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.
 • Ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες.
 • Αυξημένες γλωσσικές δεξιότητες στη βιομηχανία επίπλων.
 • Οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό.
 • Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία επίπλων θα κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ξένων πελατών.
 • Οι χρήστες θα μάθουν νέους τρόπους προσέγγισης της εκμάθησης γλωσσών.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διαδικτυακά εργαλεία και δημιουργικές τεχνικές.
 • Αυξημένες ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης.
 • Πρόσβαση σε εργαλεία και υλικά ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Μια κερδισμένη ευκαιρία ανταγωνισμού στην αγορά.

Οφέλη για τους καθηγητές γλωσσών:

 • Νέα προσέγγιση στην επαγγελματική εκμάθηση γλωσσών.
 • Πιο δημιουργική προσέγγιση στη διδασκαλία της επαγγελματικής γλώσσας.
 • Ένα πρόσθετο εργαλείο επεξεργασίας του οργανωτικού κλίματος, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Έκθεση σε νέες μεθοδολογίες στην επαγγελματική εκμάθηση γλωσσών και στο CLIL και στην πιστοποίηση της γλώσσας.
 • Αυξημένο κίνητρο για εργασία.
 • Ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και ιδεών.
 • Ευκαιρίες για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ άλλων καθηγητών γλωσσών και εταιρειών επίπλων.
 • Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και το υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Language Course and Certification for the Furniture Industry

Language Course and Certification for the Furniture Industry

FURNICERT certifies your furniture and English skills

FURNICERT certifies your furniture and English skills

Project Result 4 in a nutshell: innovating language learning for the furniture sector

Project Result 4 in a nutshell: innovating language learning for the furniture sector

Upgrade your English for the furniture industry with Furnicert!

Upgrade your English for the furniture industry with Furnicert!

Certification framework is under development

Certification framework is under development

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Dublin Meeting Marks Milestones in Furnicert Project

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας