Dlaczego FURNICERT?

Ta inicjatywa Erasmus+ przyczyni się do podniesienia i zmiany kwalifikacji menedżerów i pracowników sektora meblarskiego (a także nauczycieli języków obcych), zwiększając możliwości uczenia się i mobilność zawodową.

Partnerzy przeprowadzili badania w Polsce, Hiszpanii, Irlandii i Grecji wśród klientów, nauczycieli języków obcych, studentów i interesariuszy, a także wśród swoich pracowników (200 respondentów). Metody badawcze: desk research, grupy

fokusowe i wywiady pogłębione; przegląd sytuacji firm meblarskich pod kątem ich potrzeb edukacyjnych; design thinking; nauka języków obcych; oraz umiejętności nauczycieli w zakresie cyfrowego uczenia się.

0

przedsiębiorstw wymagało dobrej znajomości języka obcego od kandydatów na stanowiska kierownicze

0

firm stwierdziło, że możliwe jest zatrudnienie na wyższym stanowisku bez znajomości języka obcego

0

badanych przedsiębiorców zauważyło znaczny brak znajomości języka obcego wśród kandydatów

0

przedsiębiorstw wymagało dobrej znajomości języka od kandydatów na stanowiska specjalistyczne”

Korzyści dla pracowników

 • Uznawane przez UE poświadczenie swoich umiejętności i kompetencji.
 • Podniesienie kompetencji językowych
 • Podniesienie kompetencji językowych w branży meblarskiej.
 • Kursanci z dostępem do materiałów szkoleniowych online.
 • Pracownicy branży meblarskiej lepiej rozumieją potrzeby zagranicznych klientów.
 • Użytkownicy poznają nowe sposoby podejścia do nauki języków obcych.
 • Nauka na odległość z wykorzystaniem narzędzi online i kreatywnych technik.
 • Zwiększone możliwości nawiązywania kontaktów zawodowych.
 • Dostęp do narzędzi i materiałów e-learningowych.
 • Zmiana umożliwiająca konkurowanie na rynku.”

Korzyści dla nauczycieli języków obcycs

 • Nowe podejście do nauki języka zawodowego.
 • Bardziej kreatywne podejście do nauczania języka zawodowego.
 • Dodatkowe narzędzie do wypracowania klimatu organizacyjnego, rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Poznanie nowych metodologii w nauczaniu języka zawodowego i CLIL oraz w certyfikacji języka.
 • Zwiększenie motywacji do pracy.
 • Wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów.
 • Możliwość budowania silnych więzi między innymi nauczycielami języków obcych i firmami meblowymi.
 • Bezpłatny dostęp do wszystkich danych i materiałów wypracowanych w trakcie trwania projektu.”
FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

CLIL in the Furniture sector 

CLIL in the Furniture sector 

A common European Framework of Reference for Languages for VET

A common European Framework of Reference for Languages for VET

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Why Should I Learn English?

Why Should I Learn English?

Zapisz się do naszego newslettera